Okolica
 • Kryminałki
 • LGD
 • Sport
 • Stowarzyszenie Warka
 • Ochrona Zdrowia

Ogłoszenia drobne

Wynajem lokalu - Białobrzegi

Wynajem lokalu - Białobrzegi

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA BIAŁOBRZEGI, KRAKOWSKA 4A 260 M2 Bardzo dobra lokalizacja.... Read more...
Dom na sprzedaż - Jasieniec

Dom na sprzedaż - Jasieniec

Do sprzedania dom w Jasieńcu 75m2 Więcej informacji w linku poniżej link do ogłoszenia Read more...

Mieszkanie w centrum - sprzedam

• Sprzedam bezpośrednio mieszkanie 51 m2 Grójec Centrum c. 195 tys. t. 662089300 Read more...

Dom z gruntem - Żyrów

• Sprzedam dom z zabudowaniami wraz z gruntem o powierzchni 14,01 ha w miejscowości Żyrów woj.... Read more...

Działka pod zabudowę

Działkę pod zabudowę jednorodzinną i bliźniaczą od 1,5 ha do 5-6 ha jest opracowywany plan zagospodarowania... Read more...

Wynajmę mieszkanie - os. Centrum

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe umeblowane na os. Centrum, 2 piętro tel. 695 433 618 Read more...
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Gościmy

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

Artykuły

Dotacja dla gm. Tarczyn na "schetynówkę"

Gmina Tarczyn zdobywa dotację na „schetynówkę” !

Ogromny sukces tarczyńskiego samorządu: gmina Tarczyn, jako zaledwie jedna z dwóch gmin powiatu piaseczyńskiego, uzyskała od Wojewody Mazowieckiego dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II –Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Złożony przez gminę projekt dotyczy modernizacji liczącego niemal kilometr ciągu drogowego w miejscowości Wola Przypkowska tj. ulic: Okrężnej, Prostej i Kościelnej. Inwestycja, na wdrożenie której tarczyński samorząd pozyskał ok. 630 000 zł dotacji (50% kosztów całego zadania), zostanie zrealizowana w 2015r. 

W województwie mazowieckim, spośród ponad 170 złożonych wniosków, do dofinansowania zakwalifikowały się w sumie 59 projektów – w tym 24 powiatowych i 35 gminnych. Ostatecznie, po ocenie formalnej i merytorycznej, na wstępnej liście rankingowej znalazło się 48 projektów powiatowych i 106 gminnych.


- Bardzo się cieszę, iż nasze przedsięwzięcie znalazło uznanie w oczach komisji oceniającej projekty, tym bardziej, że wnioski o dotacje na modernizację i budowę dróg składało do Wojewody Mazowieckiego bardzo wiele gmin i powiatów z całego Mazowsza, zatem poprzeczka była zawieszona niezwykle wysoko – zaznacza Barbara Galicz, burmistrz Tarczyna.


Zgłoszony przez gminę Tarczyn projekt „Przebudowa dróg gminnych nr 280643W, 280640W i 280641W na terenie gminy Tarczyn” będzie miał pozytywny wpływ m.in. na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia osób zamieszkujących tereny przy ulicach: Okrężnej, Prostej i Kościelnej, w tym dzieci i młodzieży, a także przemieszczających się tam rowerzystów i zmotoryzowanych. Będzie to związane nie tylko z modernizacją poboczy i położeniem nawierzchni asfaltowej na ww. ulicach, lecz także z wykonaniem pasa pieszo-rowerowego, przejść dla pieszych oraz z ustawieniem odpowiednich znaków drogowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Komisja przy Wojewodzie Mazowieckim oceniała projekty według następujących kryteriów:
•    wpływu inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym
•    spójności z siecią dróg województwa
•    współpracy z innymi podmiotami przy realizacji zadania
•    odbudowy drogi zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych
•    wpływu inwestycji na rozwój obszarów wiejskich
•    wpływu na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, atrakcyjność inwestycyjną i rynek pracy
•    wpływu na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych
•    wpływu na realizację zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli.

  Władze gminy Tarczyn otrzymają wsparcie finansowe z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II –Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w 2015r. 


Więcej informacji na stronie www.mazowieckie.pl, w zakładce "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych".

 

Szymon Woźniak

 

5,7 mln zł z UE na wodociąg i kanalizację

5,7 mln zł z UE na wodociąg i kanalizację

Pod koniec października gmina Tarczyn złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: „Kompleksowa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pawłowice i budową nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa. Wartość przedsięwzięcia: 11 471 897,67 zł, wnioskowana dotacja: 5 735 948,84 zł.

Celem projektu, który już został w całości zrealizowany (gmina wnioskuje o refundację 50% poniesionych kosztów), była budowa kompleksowej infrastruktury technicznej w postaci budowy ok. 46 km sieci wodociągowej, ok.2,7 km sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji SUW w Pawłowicach i budowy kolejnej SUW w Wólce Jeżewskiej.

Obecnie gmina czeka na ocenę formalną złożonego przez siebie wniosku.

SW


Nowy serwis www.inwestycje.tarczyn.pl

NOWY SERWIS WWW.INWESTYCJE.TARCZYN.PL

Przedstawiamy Państwu serwis internetowy zawierający ponad 140 głównych inwestycji zrealizowanych w gminie Tarczyn przez ostatnie 4 lata. Są one owocami wspólnej, konstruktywnej i wytężonej pracy.

Przez ten czas przebudowaliśmy i wyremontowaliśmy mnóstwo dróg, wznieśliśmy nowoczesny i przestronny Dom Kultury wraz z biblioteką i czytelnią multimedialną. Zmodernizowaliśmy Tarczyńskie Centrum Medyczne, Publiczne przedszkole i targowisko miejskie. Wybudowaliśmy zespoły boisk Orlik w Tarczynie i Pamiątce, a także szereg placów zabaw dla dzieci. Rozbudowywana była również sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna. Zrealizowaliśmy ponadto wiele projektów unijnych, pozyskując wiele dofinansowań z UE do wielu przedsięwzięć. O zrealizowanych inwestycjach w gminie Tarczyn przez ostatnie 4 lata można opowiadać bardzo długo.

Zapraszamy do obejrzenia Mapy Inwestycji!

 

Burmistrz Tarczyna

 

Barbara Galicz


Łączy nas śpiew - dotacja UE

GMINA TARCZYN ZDOBYŁA DOTACJĘ Z UE NA WARSZTATY WOKALNE

Gmina Tarczyn pozyskała kolejne już unijne dofinansowanie, tym razem m.in. na realizację profesjonalnych warsztatów wokalnych oraz na zakup profesjonalnego fortepianu elektronicznego. Prowadzi je wykwalifikowana osoba z dziedziny śpiewu w ramach realizacji projektu „Łączy nas śpiew”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (tzw. „małe projekty”), oś 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wszyscy uczestnicy warsztatów mają zagwarantowaną bezpłatną naukę śpiewu oraz otrzymają togi, ponieważ po zakończeniu warsztatów wokalnych tworzony przez nich chór będzie kontynuował swoją działalność i będzie występował w czasie różnego rodzaju uroczystości, reprezentując i promując swój region.

Zakupiony został ponadto fortepian elektroniczny, celem osiągnięcia większej efektywności i atrakcyjności warsztatów wokalnych. Z tego instrumentu będzie mogła korzystać każda zainteresowana osoba, tj. uczyć się grać na nim pod okiem nauczyciela w ramach ogólnodostępnych zajęć realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury (po zakończeniu realizacji niniejszego projektu).

Główny cel operacji, tj. umożliwienie rozwijania aktywności społeczności lokalnej gminy Tarczyn poprzez organizację lokalnej twórczości kulturalnej w postaci zakupu wyposażenia dla chóru (togi, fortepian) oraz organizację warsztatów wokalnych w 2014r., będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

• Promocję śpiewu i muzyki,

• Uatrakcyjnienie form spędzania wolnego czasu,

• Kształtowanie wiary we własne możliwości,

• Zintegrowanie lokalnych środowisk,

• Promocję Małej Ojczyzny.

Główny cel operacji, będzie zachowany przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy finansowej z PROW 2007-2013.

Realizacja operacji umożliwi jej uczestnikom zdobywanie nowych lub rozwijanie dotychczasowych umiejętności.

 

Szymon Woźniak

           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Publikacja opracowana przez Gminę Tarczyn

Publikacja współfinansowana ze środków Unii  Europejskiej w ramach

działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt, oś 4 LEADER,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

XLVI Sesja Rady Powiatu Grójeckiego

XLVI Sesja Rady Powiatu Grójeckiego

W dniu 30 października 2014 r. odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Grójeckiego IV kadencji, którą otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego – Janusz Karbowiak.

Obrady rozpoczęły się od uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych dla laureatów plebiscytu „Belfer Roku 2013/2014” organizowanego przez „Echo Dnia”. I miejsce
w powiecie grójeckim, I miejsce w Złotej Dziesiątce nauczycieli w regionie radomskim i tytuł „Belfer Roku” uzyskała p. Janina Górska nauczycielka
w Zespołu Szkół Specjalnych
w Grójcu filia w Nowej Wsi
, II miejsce w powiecie grójeckim i IV w Złotej Dziesiątce zajął p. Zbigniew Krawczak nauczyciel i dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi
w Grójcu.
Następnym uroczystym akcentem było na mocy Uchwały nrXLV/264/2014 z dnia 24 września 2014 r. uhonorowanie medalem Zasłużony dla Powiatu Grójeckiego Kazimierza Kochańskiego – poetę, działacza społecznego w dziedzinie kultury. Założyciela Klubu Miłośników Literatury i Sztuki. Wielokrotnego laureata konkursów poetyckich. Autora zbiorów wierszy i fraszek oraz tekstów piosenek. Redaktora naczelnego i właściciela miesięcznika kulturalno-społecznego „Odcienie”. Medal i pamiątkowy dyplom wręczyli Starosta Grójecki – M. Górski, Wicestarosta – J. Różycki, Przewodniczący Rady – J. Karbowiak.

W drugiej części posiedzenia radni przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia,
a także zapoznali się ze sprawozdaniem Starosty z pracy Zarządu Powiatu. Następnie informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grójecki przedstawiła radnym p. o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia – Barbara Orłowska. Informacja została opracowana na podstawie danych dotyczących bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, jak również danych z lat ubiegłych. Powiat Grójeckiego był organem prowadzącym szkół publicznych i placówek oświatowych łącznie 13 jednostek. Na terenie powiatu grójeckiego w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowało 17 niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, których ewidencję prowadzi Powiat Grójecki. Z przedstawionych danych wynika, że zauważalna jest tendencja zniżkowa liczby uczniów w szkołach publicznych w stosunku do lat ubiegłych.

Pani Naczelnik poinformowała, że Wydział Edukacji udostępnił portal oświatowy Edukacja https://www.vulcan.net.pl/jst/powiatgrojecki/rejestr.aspx, celem udostępnienia mieszkańcom powiatu grójeckiego informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w powiecie grójeckim. Program dodatkowo ułatwia przepływ informacji między powiatem a jego podległymi jednostkami oświatowymi.

W następnej kolejności Skarbnik Powiatu – p. Jadwiga Ostrowska przedstawiła informację
o wykonaniu budżetu Powiatu Grójeckiego za I półrocze 2014 r.

Ponadto Radni przyjęli następujące uchwały:

 1. Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na 2014 r.,

 2. Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego zmieniająca Uchwałę XXIX/225/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych,

 3. Uchwała Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do udzielenia poręczenia kredytu obrotowego.


  Od lewej: J. Górska, J. Karbowiak, M. Górski, J. Rożycki

   

  Od lewej: J. Karbowiak, M. Górski, Z. Krawczak, J. Różcyki

   

  Od lewej: K. Kochański, J. Karbowiak, M. Górski, J. Różcyki

 

Biuro Promocji i Funduszy Europejskich

Kompleks rekreacyjny pięknieje

KOMPLEKS REKREACYJNY PIĘKNIEJE

Dobiega końca I etap budowy kompleksu rekreacyjnego w Drozdach. Inwestycja dotyczy budowy tematycznego placu zabaw, podzielonego na trzy części, wraz z siłownią zewnętrzną, jak również alejki parkowej i miejsc postojowych (w przyszłości planowane do realizacji są kolejne etapy inwestycji). Celem przedsięwzięcia, na realizację którego gmina zdobyła wsparcie z Unii Europejskiej w wysokości 500 tys. zł, jest wzrost atrakcyjności turystycznej oraz podniesienie standardu świadczonych usług sportowo-rekreacyjnych. Będzie to znakomite uzupełnienie oferty sportowo-rekreacyjnej.

SW


 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainmenu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainframe Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Breadcrumb Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image